Till Active Utslussboende kommer man från någon form av behandling mot missbruk, t.ex. behandlingshem. Den boende får stöd att vidmakthålla de alternativa strategierna hen skaffat sig under behandlingstiden för att kunna leva ett välfungerande nyktert och drogfritt liv. Vi erbjuder även lägenheter till personer som är inskrivna i LARO-programmet.

Klienterna bor i lägenheter med eget hushåll. Huvudsyfte, förutom fortsatt nykterhet/ drogfrihet, är att skapa möjligheter till en meningsfull vardag och eget boende. Inom Active Utslussboende utgår man från att alla människor kan göra positiva förändringar i sina liv utifrån egen förmåga. Vårdplan och genomförandeplan ligger till grund för insatserna och dessa är mycket individanpassade.

Personalgruppen är förankrad i ett salutogent perspektiv och man arbetar utifrån KBT-baserade program, MI och ADL.

 

Besöksadress: Nya Tanneforsvägen 55, 582 42 Linköping
Postadress Nya Tanneforsvägen 55, 582 42 Linköping
Telefon 070 - 999 12 92
Telefax 013-142313
Föreståndare Marie Salomonsson
Epost Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Hemsida www.activeomsorg.se
Kommun Linköping
Driftsform Utsluss
Typ av verksamhet Utsluss
Verksamhetens inriktning Meningsfull vardag och eget boende
Målgrupp Vuxna män/kvinnor alla åldrar
Platsantal män  
Platsantal kvinna/flicka  
Platsantal kvinna/man