Häng med på vad som händer inom vårdkedjan.

Active Omsorg har DBT (Dialektisk beteendeterapi)  som en av sina teambehandlingsmetoder, alla enheter på Active Omsorg arbetar enligt denna teambehandlingsmetod. Det centrala och övergripande i terapin är att hjälpa klienten att hitta en balans i sitt inre och gentemot den yttre omgivningen. Man lär klienten att acceptera verkligheten och sig själv så som hen är och samtidigt arbeta för nödvändiga förändringar mot målet att kunna leva meningsfullt.

Verksamhetscheferna Stina Tjörnbo och Yasmine Hellström på Active omsorg höll en föreläsning om DBT behandling den 30 maj för 22 Socialtjänsthandläggare i Linköpings kommun. 

Läs mer om Active Omsorgs tjänsteutbud på www.activeomsorg.se