Vad vi menar med begreppet Vårdkedjan..

Vårdkedjan är den sammanfattande benämningen på de insatser som sker under en klients väg genom vården. En vårdkedja omfattar alla typer av vård- och omsorgsaktiviteter samt hälso- och sjukvårdsaktiviteter, oavsett huvudman eller vårdgivare.

I vårt fall består vårdkedjan av ett flertal specialiserade HVB- & jour/familjehem som vänder sig såväl till vuxna, som ungdomar och barn.

Tillsammans kan vi erbjuda kvalificerade tjänster inom avgiftning, utredning, behandling samt utslussning. Vi finns lokaliserade i Hälsingland, Dalarna, Stockholms län, Östergötland, Kalmar samt Uppland.

Vi är övertygade om att en aktiv samverkan ger större fördelar till såväl klient, anhöriga som uppdragsgivare. Genom vårt samlade utbud av tjänster kan vi erbjuda en mängd olika insatser för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt.

Skicka meddelande